Välkommen till

DATASAABs VÄNNER

Datasaabs Vänner (DSV) är en ideell förening med syfte att på ett allmännyttigt sätt främja undervisning, utbildning och vetenskaplig teknikhistorisk forskning inom datateknikens område från 1950-talet och framåt, speciellt med tonvikt på Linköpingsregionen och företaget Datasaab samt dess föregångare och efterföljare.

Bankgiro
5902-8936

 

Datasaabs Historia

Böckerna om Datasaab

1. Tema D21
2. Tema Flyg
3. Tema Bank
4. Tema D22-D23
5. Tema Gudar

     Köp böckerna om Datasaab

     Filmer om Datasaab

     Historiska dokument på engelska

     Historiska dokument på svenska

     Andra Datasaab-dokument

     Datasaabs produkter

     Historiska Arkivet i Vadstena

 

Datasaabs Vänner

     Styrelsen

     Medlemskap

     Medlemsblad

     Stadgar

     Kalender 2015

     Våra Aktiviteter

 

     Övrigt

     Länkar

     Kontakta Datasaabs Vänner

   

 

 

Aktuellt:
 • Lennart Asplund har gjort en sammanställning av Datasaabs historia och även beskrivit företagets betydelse för näringsliv och verksamheter i landet. Under "Historiska dokument på svenska" i vänsterkolumnen hittar du:
  - Datasaab lade grunden till IT-Sverige. Powerpoint-fil.
  - Datasaab lade grunden till IT-Sverige. pdf-fil.
  - Datasaab lade grunden till IT-Sverige (light-version). Powerpoint-fil.

 • 1983 pryade Tord Jöran HallbergCorren. Han fick i uppgift att kontakta kända författare och höra om de använde hemdator. Under "Andra Datasaab-dokument" i vänsterkolumnen hittar du artikeln "Om författeri".

 • Nu har vi 39 reportage från våra tidigare aktiviteter samlade under "Våra Aktiviteter" i vänsterkolumnen. Gör en nostalgitripp dit!

 • Referat från årsmötet 2014. Läs....

 • Tidigt dataspel från SAAB Världens första dataspel?
  SAAB utvecklade mycket tidigt ett dataspel för att sälja militära datorer till Flygförvaltningen.
  Läs mer....

 • KulramHur fungerar en dator?
  Det förklarad Datasaab på ett pedagogiskt sätt redan på 70-talet i häftet:
  "Från kulram till dataskärm"

  Nu säljs resterande bokpaket med alla fem böckerna om Datasaab för endast 200:- plus frakt. Läs mer ...

 • Stöd och hjälp med datorer och program? Läs....Webmaster´s last update of this page: Apr. 04, 2015.
Some Clip Arts derive from Microsoft©2007 Microsoft Corporation.