Till minne av Erik Stemme

Erik Stemme experimenterar med minnet till Sveriges
första elektroniska dator Besk.
Foto: Göran Kjellberg, september 1949.

Erik Stemme, en av Sveriges mest framstående datorpionjärer, har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev knappt 86 år gammal.

Stemme var född i Falkenberg, blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers och arbetade sedan vid försvarets forskningsanstalt FOA i Stockholm i ett år innan han 1947 blev en av fem svenska ungdomar som fick statliga stipendier för att i USA studera datorteknik – eller matematikmaskinteknik som det hette då. Stemme hamnade i gruppen kring John von Neumann, ofta betraktad som datorns fader. Efter ett år i USA återkom Stemme till Sverige och blev snart chef för den grupp som vid statliga Matematikmaskinnämnden konstruerade Besk, den första svenska elektroniska datorn. Stemme tillförde projektet tre eller fyra patenterbara idéer och när Besk togs i drift 1953 var den i absolut internationell toppklass.

Stemme och hans närmaste män värvades 1956 till Åtvidabergs Industrier, som byggde upp en elektronikavdelning i Stockholm, från 1960 kallad Facit Electronics och flyttad till Solna. Där tillverkades bl.a. nio kopior av Besk och tolv transistoriserade hemliga datorer, som användes för stridsledning inom flygvapnet. Tillverkningen av den på Stemmes idéer grundade hålremsutrustningen flyttades till Åtvidaberg och blev tillsammans med skrivare och annan så kallad kringutrustning ekonomiskt mycket framgångsrik, även efter det att företaget hade övertagits av Electrolux.

Stemme kallades 1963 till landets första professur i datorteknik – med betoning på teknik – inrättad vid Chalmers, där han stannade till pensioneringen. Under tiden som professor tog han ett av de första patenten på bläckstråleskrivaren, en apparat som snart sagt alla människor nu har i hemmet för utskrift av bl a foton från digitalkameror. Dagens skrivare fungerar enligt samma princip som den som Stemme använde i sin uppfinning.

Stemme var tillbakadragen och få lärde känna honom. Som lektor i datorteknik i Linköping uppfattades jag som kollega och hade till och från kontakt med honom under hans tid på Chalmers. I samband med byggandet av datamuseet IT-ceum i Linköping fick jag år 2002 tillfälle att intervjua honom om hans tid i USA, på Matematikmaskinnämnden och Facit. Det blev en fascinerande resa i IT-gryningens landskap. Jag uppfattade Erik Stemme som en briljant tekniker och som en hedersman.

Tord Jöran Hallberg

                              

Erik Stemme (1921 – 2007.) Bild från Industria 1957.

Åter