DATASAABs VÄNNER

Kursbilder

Sören Andersson har återfunnit gamla bilder från kurser på Datasaab. En uppgift kunde vara att bygga en vattentransport på bästa och billigaste sätt.

Var du med då?

Känner du igen dina kollegor? Här är bilderna:

Agne Jonsson undervisar.
Anders Winberg, Per Nyrinder m.fl.
 
Kurs i Rimforsa 7-9 mars 1977 grupp b.
Kursledaren själv.
Kurs i Rimforsa 16-17 dec 1976 grupp A.
Kurs i Rimforsa 16-17 dec 1976 grupp B.
Kurs i Rimforsa 16-17 dec 1976 grupp C.
Kurs i Rimforsa 24-26 nov 1976 grupp 3.

Åter förstasidan.