Design: Nils Göran Gath.
Datasaabs Vänners logotype avbildar attackplanet Viggen och den första civila datorn D21.
Dessa båda projekt på Saab var upphovet till Datasaab.                     Åter förstasidan